ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Στις περισσότερες τάξεις παρατηρούμε πως υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής που είναι πολύ ζωηρός, ενοχλεί τους συμμαθητές του την ώρα του μαθήματος. Συχνά μιλάει στην τάξη χωρίς να ζητήσει την άδεια και σηκώνεται αδικαιολόγητα από την θέση του ή κουνιέται και στριφογυρνάει στην καρέκλα του. Χτυπά συχνά ρυθμικά τα χέρια του στο θρανίο ή κάνει άλλους θορύβους. Δυσκολεύεται να μείνει συγκεντρωμένος σε μια δραστηριότητα για περισσότερα από λίγα λεπτά και η προσοχή του διασπάται εύκολα.