ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2020-2021

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2021-2022

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 16.5.2023 στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σ.Ε. κ. Σιδηρόπουλος:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΖΗ, ΠΕ70 "Ανακύκλωση πλαστικού" και ΑΝΘΙΜΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΠΕ70  "Ψηφιακό Αποθετήριο"