Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου στηρίζει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με το Σύλλογο Διδασκόντων, τη Διεύθυνση και τη Σχολική Επιτροπή για την κάλυψη αναγκών των σχολείου και την καλή λειτουργία του προς όφελος των παιδιών. Διοργανώνει εκδηλώσεις, ενισχύει τα καινοτόμα προγράμματα, ενθαρρύνει τις νέες προσπάθειες, ενδιαφέρεται για τη σύσφιξη των σχέσεων σχολείου – γονέων.

Μετά τις εκλογές που έγιναν την 5/11/2021, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

 

Πρόεδρος: Νταλού Ιωάννα
Αντιπρόεδρος:  Καλλούδη Ειρήνη- Μαρία
Γραμματέας:  Παναγιώτου Θωμάς
Ειδ. γραμματέας: Λιπίνσκα ίννα
Ταμίας:  Καλπενίδου Δέσποινα
Μέλη:

Γιαννάκου Κατερίνα, Ζησοπούλου Ελένη. Τσομπανίδου Μαρία